50,000 m2
Shenzhen, Guangdong, China
Nanshan Public Works Bureau

9,000 m2
Guangzhou, Guangdong, China
HKUST

50 m2
Shenzhen, Guangdong, China
UABB 2022

200 m2
Shenzhen, Guangdong, China
reMIX studio

2021 - 2024
560,000 m2
Shenzhen, Guangdong, China
Shenzhen Public Works Bureau

40,000 m2
Chengdu, Sichuan, China
Sichuan Tianfu Planning Bureau

330 ha
Tianjin, China
Tianjin Rockcheck Steel Group

2020 - 2021
35,000 m2
Shenzhen, Guangdong, China
Futian Educational Bureau

15,000 m2
Tianjin, China
Beijing Gongcheng Group

40,000 m2
Tianjin, China
Jingjinji Group (Tianjin)

70 m2
Suzhou, Jiansu, China
Suzhou International Design Week

2018 - 2023
120,000m2
Shenzhen, Guangdong, China
Shenzhen Futian Educational Bureau + Shenzhen Futian Public Works Bureau

2018 - 2019
910 m2
Beijing, China
private client

2018 - 2019
190 m2
Beijing, China
private client

2018 - 2019
330 m2
Beijing, China
Huarong Group

400 m2
Linyi, Shandong, China
Linyi Yanyu Eco Tourism Developmemt

25 ha
Xinzhou, Shanxi, China
Shanshuixingsheng Ltd.

60 ha
Wanning, Hainan, China
Guoan Citic Group

60,000 m2
Jingdezhen, Jiangxi, China
Taoxichuan Creative Industry

4,300 m2
Huzhou, Zhejiang, China
Shengshibaoyu Ltd.

270 m2
Beijing, China
Aranya

1,500 m2
Beijing, China
Beijing Design Week

17 ha
Dongguan, Guangdong, China
Yongzheng Cultural Group

60 ha
/
Beijing, China
/

46,000 m2
Shanghai, China
Eurocampus

2,200 m2
Bamiyan, Afghanistan
Unesco Kabul

2015 - 2017
1,100 m2
Beijing, China
private client

1,000 m2
Shanghai, China
Shanghai Trans-design 2016

240 m2
Beijing, China
reMIX studio

ZT tower

150,000 m2
Zhuhai, Guangdong, China
Zhuhai Zhongtie Ltd.

fluXtuation

100 ha
Shenzhen, Guangdong, China
Shenzhen Qianhai Group

2014 - 2016
600 m2
Beijing, China
Beijing Orchid Hotel

1,000 m2
Beijing, China
Vision Magazine

60 m2
Beijing, China
Beijing Dashilar Investment Ltd.

2014 - 2015
320 m2
Beijing, China
private client

10,000 m2
Guilin, Guangxi, China
Guilinren Group

2013 - 2014
120 m2
Beijing, China
Beijing Dashilar Investment Ltd.

400m2
Beijing, China
Beijing Orchid Hotel

60 m2
Beijing, China
Tsinghua Fine Art School

20 m2
Montpellier, France
Festival des Architectures Vives

jianshi

20 km2
/
Jianshi, Hubei, China
/

overlapped city

400 km2
/
West Houston, Texas, USA
/

sanriku

20 ha
/
Shizugawa, Miyagi, Japan
/

dalian zoo pavilion

2012 - 2013
5,000 m2
Dalian, Liaoning, China
Dalian Zoo

GYT gallery

20,000 m2
Beijing, China
Guanyintang Investment Cooperation

2012 - 2013
1,000 m2
Tianjin, China
private client

delta city

5 km2
/
Queens, New York, USA
/

vertical territories

20 ha
/
S Weymouth, Massachusetts, USA
/

dredging identity

300 km2
/
Lingang, Shanghai, China
/

hinterland

5 km2
/
Milan, Italy
/